Xây dựng một bài báo cáo – Header và Footer

MS Word - Header và Footer

Header và Footer là hai phần quan trọng trong một bài báo cáo, ở những phần phụ này, chúng ta có thể chèn thêm nhiều thông tin phụ, giúp người đọc có thể theo dõi bài báo cáo một cách dễ dàng hơn.

Khái niệm Section

Section (phần) là 1 hay 1 số trang có cùng đặc điểm với nhau. Chúng ta chia như vậy để dễ dàng quản lý header, footer hay các tính năng như đánh số trang …vv

Khi muốn tạo 1 section mới, chúng ta thực hiện: tab “Layout” –> Breaks –> Next Page

Header

Bây giờ ở section mới, chúng ta muốn chỉnh sửa header, chỉ cần “double click” vào phía đầu trang giấy, giao diện sẽ hiển thị như sau:

Các bạn có thể thấy, tên section, và các thông số cơ bản về header hiện tại. Hiện tại nó đang có thuộc tính “same as previous”. Nếu các bạn muốn section này độc lập với section trước, cần tắt thuộc tính này.

Ví dụ: bây giờ mình thêm tên chương ở header. Như vậy tất cả các trang thuộc section này sẽ cùng có tên chương.

Bây giờ bạn click vào phần giữa trang để hoàn thành việc chỉnh sửa header, sau đó có thể enter xuống dòng –> tạo trang mới để xem header của trang kế tiếp…

Footer

Chúng ta có thể làm tương tự với Footer. Ở footer thường có thêm 1 phần đánh số trang (1 số tổ chức yêu cầu số trang tại header – chúng ta có thể làm tương tự).

Để chỉnh sửa footer, chúng ta cũng thao tác tương tự khi làm với header chỉ khác biệt thay vì double click ở phía đầu, chúng ta sẽ click vào chân trang.

Để đánh số thứ tự cho trang, chúng ta chọn “Page Number”.

Khi chọn Page Number, một popup mới sẽ hiển thị cho chúng ta cấu hình số thứ tự cho trang:

  • Position: do chúng ta đang chỉnh sửa footer nên chắc chắn tham số này sẽ chọn footer sẵn, ngược lại, nếu chúng ta chọn “Page number” khi chỉnh sửa header, thông số này sẽ mặc định ở Header.
  • Alignment: vị trí của số trang, bên trái, bên phải hay ở giữa …vv
  • Format: button format cho phép chúng ta chỉnh sửa các thông số của số trang như: số trang là số La Mã hay số Latin

Ngoài ra, ở popup format, chúng ta còn có thể cài đặt được cách đếm số trang như: có tiếp tục đếm tiếp so với section trước (trong một số trường hợp như phần phụ lục đánh số La mã, phần nội dung đánh số Latin và reset lại từ 1).