Chuyên mục: WordPress

Hooks

Hook là một thiết kế tuyệt vời để lập trình viên có thể tương tác, chỉnh sửa logic của một đoạn mã...

Post Types

Giới thiệu WordPress được ra đời vào năm 2003, mục tiêu ban đầu hướng đến của WordPress là trở...

WordPress Taxonomy

Taxonomy, có lẽ khi làm việc với WordPress, các bạn đã một vài lần nghe nhắc đến khái niệm này...

Sơ Lược Về WordPress

Công cụ phát triển web WordPress là một phần mềm mã nguồn mở, được viết bằng PHP và MySQL. Có lẽ...

Tải
WordPress