Tượng và tốt – Bishop and Pawn

Cho vị trí của con tượng và tốt trên bàn cờ vua, kiểm tra thử tượng có thể ăn được tốt trong vòng một bước đi hay không.

Trong môn cờ vua, mỗi phe (trắng và đen) sẽ có 2 con tượng (Bishop) 1 con sẽ nằm ở ô trắng và 1 con nằm ở ô đen. Quân tượng chỉ được phép đi trên đường chéo của bàn cờ.

Quân tượng chỉ có thể ăn được các quần cờ khác nằm trên đường đi của nó. Trong bài toán này, chúng ta muốn kiểm tra con Tượng có thể ăn được 1 quân Tốt hay không.

Trong ví dụ trên, ta có thể dễ dàng nhận thấy, con tượng Trắng đang nằm ở “A1” có thể ăn được con Tốt đen đang nằm ở “C3”. Ngược lại, ở ví dụ kế tiếp con Tốt đen đang an toàn, không nằm trong vùng tấn công của Tượng trắng.

Input: toại độ của Tượng trắng (Bishop), Tốt đen (Pawn)

Output: giá trị boolean, thể hiện khả năng Tượng ăn Tốt trong vòng 1 bước đi.

Gợi ý giải: Trong bàn cờ Vua, chúng ta sẽ có:

  • Tọa độ hàng ngang (trục hoành) có giá trị từ A $\to$ H
  • Tọa độ hàng dọc (trục tung) có giá trị từ 1 $\to$ 8

Nhìn ở hình 1, chúng ta sẽ thấy tọa độ các điểm mà con Tượng có thể đi qua như A1, B2, C3, D4… có quy luật chung như: nếu quy đổi A = 1, B = 2, … H = 8.

Ta có A – 1 = 0, B – 2 = 0, C – 3 = 0…. Vậy có thể thấy hiệu của hoành độ và tung độ sẽ bằng nhau (trên đường chéo chính – đường chéo từ trái qua phải). Tương tự bạn thử tìm ra quy luật của đường chéo phụ (từ phải qua trái) rồi kiểm tra thử, Tượng và tốt có cùng nằm trên đường chéo hay không nha.