Tổng quan giao diện quản trị

quản trị WordPress

WordPress là CMS có giao diện quản trị đẹp và dễ sử dụng nhất. Tuy nhiên, với tương đối nhiều chức năng cơ bản. Những người mới bắt đầu sẽ có một chút bỡ ngỡ. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược về giao diện quản trị của WordPress.

Tổng quan giao diện quản trị

Sau khi đăng nhập vào trang quản trị, giao diện quản trị sẽ xuất hiện. Với 20 năm xây dựng và không ngừng phát triển. Giao diện quản trị của WordPress cực kỳ đơn giản, đẹp mắt và dễ sử dụng. Nó được chia làm 3 khu vực chính.

Giao diện quản trị WordPress
Giao diện quản trị WordPress
 1. Toolbar (thanh công cụ): Chứa những công cụ thường sử dụng của trang web. Mặc định khi mới cài đặt, WordPress cung cấp cho chúng ta 3 chức năng. Chuyển đổi từ giao diện quản trị <-> trang web. Quản trị bình luận. Tạo mới các đối tượng: post, media, page, user… Tùy vào theme và plugin cài đặt đang được cài đặt và kích hoạt. Thanh công cụ sẽ xuất hiện một số chức năng khác.
 2. Menu (thanh điều hướng): Chứa thanh điều hướng di chuyển đến các tính năng của trang web. Tương tự như Toolbar. Tùy thuộc vào theme và plugin đang được cài đặt. Thanh Menu cũng có thể có thêm một số items khác.
 3. Content (nội dung): Là khu vực hiển thị nội dung của tính năng hiện tại. Trong hình chúng ta đang truy cập tính năng ‘dashboard’. Do đó, phần content đang hiển thị nội dung của dashboard. Bao gồm một số widgets (tiện ích) hiển thị các thông tin/thông báo.

Các chức năng cơ bản

Bao gồm các chức năng có sẵn của WordPresss. Khi chúng ta chưa cài đặt các theme hay plugin khác vào trang web của mình. WordPress gồm 10 chức năng cơ bản. Được hiển thị tương ứng với 10 items trên khu vực menu.

 1. Dashboard (bảng tin): Chứa các widget thông tin/thông báo tình hình, trạng thái cập nhật của trang web, plugin, theme và WordPress.
 2. Post (bài viết): Quản trị bài viết.
 3. Media (thư viện): Quản trị media.
 4. Pages (trang): Quản trị trang.
 5. Comments (phản hồi): Quản trị phản hồi của người dùng trên trang web.
 6. Appearance (giao diện): Quản trị giao diện bao gồm cài đặt, kích hoạt theme. Cài đặt widget hay thậm chí chỉnh sửa mã nguồn trang web.
 7. Plugins: Quản trị các gói mở rộng. Nơi chúng ta có thể cài đặt, kích hoạt hoặc hủy kích hoạt các gói mở rộng.
 8. Users (thành viên): Quản trị tài khoản của các thành viên trên trang web.
 9. Tools (công cụ): Các công cụ hỗ trợ thao tác quản trị như nhập/xuất dữ liệu, kiểm tra trạng thái trang web …vv
 10. Settings (cài đặt): Tính năng này cho phép chúng ta cài đặt một số thuộc tính cơ bản của trang web như:
  • Tiêu đề
  • Định dạng đường dẫn (link)
  • Múi giờ, cách hiển thị thời gian
  • Cài đặt trang chủ, số lượng bài viết trên mỗi trang
  • vv…

Khi mới bắt đầu, chúng ta sẽ hơi khó khăn một chút. Thậm chí một số chức năng như Page và Post, Category và Tag …vv cũng tương đối nhập nhằng. Để quản trị tốt trang web của mình, các bạn cần tham khảo thêm loạt bài tổng quan CMS WordPress. Ở đây sẽ giới thiệu chi tiết các tính năng cơ bản của WordPress.