Sitemap

Sitemap

Sitemap có thể dịch một cách sát nghĩa là bản đồ của website. Nó là một danh sách liệt kê tất cả các trang con trong website của chúng ta.

Về kỹ thuật, nó là một cấu trúc dữ liệu cho phép người dùng tìm hiểu về cấu trúc của trang web. Để hiểu rõ hơn, bạn có thể truy cập sitemap của trang web hoadm.net. Đây là một file XML, khi truy cập bạn sẽ dễ dàng thấy thông kế số pages, số posts có trên trang web. Ngoài ra còn có số lượng hình ảnh và lần cuối cùng cập nhật.

Trên lý thuyết, file này thiết kế cho người dùng theo dõi thông tin cập nhật trang web. Tuy nhiên, có khi nào bạn quan tâm đến sitemap của một website không? Thậm chí, với sitemap của mình, tới khi viết bài viết này, mình mới truy cập nó lần đầu.

Hiện tại, nhiệm vụ chính của sitemap là giao tiếp với các search engine. Tất nhiên, để nắm tình hình trang web của chúng ta, search engine sẽ không dựa hoàn toàn 100% vào sitemap. Họ sẽ có những cơ chế riêng để thu thập dữ liệu trên trang web của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta có thể sử dụng sitemap để thông báo và điều chỉnh các kết quả với search engine.

Ví dụ: một số bài viết được cập nhật theo thời gian, có thay đổi về số lượng hình ảnh. Chúng ta sẽ cập nhật vào sitemap. Khi search engine quét qua sitemap, chúng sẽ biết url nào đã thay đổi, cần thu thập lại dữ liệu.

Sitemap

Kết luận: Sitemap không phải như một số bạn thường nghĩ. Chúng không phục vụ cho công việc SEO. Nó không giúp trang web của chúng ta hiển thị top 1 trên trang web. Nhiệm vụ chính của nó là hiển thị cấu trúc về dữ liệu và một số thông tin quan trọng của trang web. Một số search engine sẽ dựa vào nó để nắm tình hình tổng quan, qua đó các search engine này sẽ điều chỉnh hành vi quét dữ liệu và đánh giá trang web của bạn tốt hơn.