Home Quy định sử dụng – Chính sách bảo mật

Quy định sử dụng – Chính sách bảo mật

Quy định sử dụng

Như đã đề cập trong phần giới thiệu, trang web được lập ra với mục đích chia sẻ. Bạn có thể toàn quyền sử dụng tất cả nội dung, hình ảnh trên trang web của tôi mà không cần phải xin phép hoặc thông báo. Tuy nhiên, khi sử dụng bạn có thể để lại trích dẫn hoặc tham chiếu đến trang web này, để thêm nhiều người biết về nó.

Về nội dung của trang web, tất cả do kiến thức và kinh nghiệm bản thân tôi thu thập. Dưới góc nhìn chủ quan của cá nhân, do đó có thể có sai xót, tôi cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào do những sai lệch của nội dung gây ra. Nếu phát hiện những sai xót trong trang web, đừng ngại! hãy giúp tôi khai sáng nhé!

Chính sách bảo mật

Hiện tại, trang web chỉ sử dụng dịch vụ Google Analytics và Google Search Console. Mục đích của các dịch vụ này là để nắm thông tin về người dùng. Qua đó tôi có thể điều chỉnh và phát triển trang web tốt hơn.

Các thông tin trong form liên hệ chỉ dùng với mục đích liên hệ qua lại giữa người dùng và tác giả. Chúng tôi không lưu trữ, chia sẻ hay giao dịch bất kỳ một thông tin nào của người dùng.