Quy định sử dụng – Chính sách bảo mật

Mục đích trang web

Trang web được xây dựng với 2 mục đích chính:

  • Ghi chú lại một vài kiến thức và kinh nghiệm để phục vụ công việc cá nhân.
  • Chia sẻ thông tin với các bạn của tôi.

Quy định sử dụng

Do mục đích chính của trang web là ghi chú và chia sẻ, nên các bạn có thể tự do sao chép, trích dẫn mọi dữ liệu trên trang web. Và vì đây là kiến thức cá nhân, dưới góc nhìn chủ quan của mình, nên không tránh được những sai xót, khi phát hiện sai xót về các lỗi chính tả, số liệu hay nội dung, các bạn vui lòng liên hệ và góp ý với tôi. Tôi vô cùng cảm kích và sẽ cập nhật các thông tin trong thời gian sớm nhất.

Chính sách bảo mật

Trang web của mình chỉ sử dụng mã theo dõi của các dịch vụ như Google, Facebook và Bing. Các dịch vụ này được sử dụng với mục đích thống kê các số liệu truy cập, làm căn cứ để mình cải thiện hiệu năng trang web.

Ngoài ra, trên web mình không thu thập dữ liệu người dùng bằng bất kỳ một phương thức nào. Các thông tin của bạn điền trên form liên hệ chỉ giúp mình lọc spam và dễ dàng liên hệ và trao đổi thông tin với bạn. Các dữ liệu này sẽ không được lưu trữ với bất kỳ mục đích nào.