Quản lý menu

WordPress Menu

Menu là một công cụ đơn giản và hiệu quả. Nó giúp người dùng có thể di chuyển hoặc tìm kiếm nội dung trên trang web một cách dễ dàng hơn.

Tổng quan về Menu

Menu, navigation hay thanh điều hướng là những tên gọi khác nhau. Chúng đều chỉ một đối tượng trong trang web. Nếu ai đã từng chơi game, có thể hình dung nó giống như một tấm bản đồ trong game. Bạn muốn di chuyển đến đâu – click vào vị trí đó. Ngay lập tức hệ thống sẽ chuyển bạn đế đó.

Map

Một trang web sẽ có một hoặc nhiều Menu, tùy thuộc vào độ lớn và ý đồ của lập trình viên.

Menu trên trang web

Với trang web trên, chúng ta có 3 menus. Với mỗi menu sẽ có mục đích khác nhau, do đó, các items cũng khác nhau.

Quản trị đối tượng Menu

Để quản trị Menu, chúng ta có thể truy cập khu vực WordPress Appearance. Và với mỗi menu, có các vấn đề chúng ta cần quan tâm:

Vị trí

Vị trí menu được quyết định bởi theme. Khi lập trình viên phát triển theme, họ sẽ quyết định, ở chỗ nào có thể xuất hiện thanh menu. Tuy nhiên, với vai trò của quản trị viên chúng ta cũng cần quan tâm đến vấn đề này, để có thể khai thác tối đa sức mạnh của chức năng này.

Cấu trúc

WordPress - Menu

Item Blog cùng cấp với FeaturesAbout Us. Blog đứng sau Features và đứng trước About Us. Ngoài ra, Blog còn có các items con là Standard Post, Image Post, Video Post….

Các đối tượng menu item

Mặc định thì WordPress có 4 đối tượng cơ bản. Khi Theme có thêm custom post hay custom taxonomy…vv thì số lượng các đối tượng này sẽ tăng thêm:

  • Một trang bất kỳ trên web
  • Một bài viết bất kỳ trên web
  • Một đường dẫn bất kỳ trên internet
  • Một danh mục bài viết

Tạo mới

Để tạo mới, chúng ta truy cập Appearance $ \Rightarrow $ Menus. Khi chưa có bất kỳ một menu nào được tạo, giao diện của chúng ta như sau:

WordPress - Menu
Giao diện tạo mới Menu

Nếu đã tồn tại một hoặc nhiều menus. Giao diện sẽ hơi khác hơn một xíu:

WordPress Menus

Khi các bạn bấm vào ‘create a new menu‘, chúng ta sẽ được đưa tới giao diện tạo mới menu. Khi tạo mới, chúng ta lưu ý, ‘Menu Name’ là một tên gợi nhớ, các bạn có thể đặt như thế nào cũng được. Tuy nhiên, cách tốt nhất vẫn là một cái tên, khi đọc vô bất cứ ai cũng có thể hình dung được, vị trí và chức năng của nó.

Sau khi tạo mới, chúng ta sẽ thấy giao diện như hình bên dưới:

WordPress - Menus

 1. Các đối tượng ‘menu items’
 2. Tên và cấu trúc menu
 3. Vị trí hiển thị của menu

Các bước tạo một menu:

Bước 1: Xác định đối tượng đích. Ví dụ: mình cần tìm trang ‘Home’. Ở mỗi đối tượng ‘pages’, sẽ có 3 tabs. Để đơn giản, chúng ta có thể sử dụng tab ‘View All’ hoặc ‘Search’ để tìm nhanh trang mình cần.

Bước 2: Chọn đối tượng, thêm vào menu.

WordPress Menu

WordPress Menus
Sau khi add, item sẽ xuất hiện ở mục cấu trúc

Bước 3: Lặp lại bước 2, cho tới khi nào hoàn thiện đủ các items mong muốn.

WP - Menus
Với Custom Links, chúng ta có thể trỏ tới 1 đường dẫn bất kỳ nằm trên hoặc ngoài trang web của chúng ta.

Bước 4: Xây dựng cấu trúc. Với vài thao tác kéo – thả, chúng ta có thể dễ dàng sắp xếp, phân cấp hệ thống các items.

WP - Menus

Bước 5: Xác định vị trí hiển thị.

WP - Menus

Bước 6: Kiểm tra.

WordPress - Menus

Cập nhật

Để cập nhật, chúng ta cũng truy cập vào Appearance $ \Rightarrow $ Menus.

WP Menus

Chúng ta sẽ chọn Menu mình cần cập nhật ở dropdown, sau đó click vào button ‘Select’. Các thông tin như cấu trúc, vị trí sẽ được load lên.

WordPress Menus

Tới đây, chúng ta có thể thực hiện các thao tác tương tự khi thêm mới.

Xóa

Để xóa, chúng ta cũng truy cập tương tự như thao tác cập nhật. Ở phía dưới cùng, chúng ta sẽ thấy button ‘Delete’.

Delete menu

Hệ thống sẽ hiện một popup yêu cầu xác nhận thao tác xóa. Chúng ta cần click ‘OK’ để xác nhận thao tác này.

Một số lưu ý

 • Mỗi vị trí chỉ có thể hiện thị một Menu. Khi tạo mới, cập nhật chúng ta cần lưu ý điều này. Nếu có 2 thanh điều hướng được cài đặt tại một ví trí, hệ thống cũng chỉ hiển thị 1 mà thôi.
 • Luôn luôn nhớ button ‘Save’ ở mỗi thao tác tạo hay cập nhật, để hệ thống lưu lại những thông tin mới nhé.