Mô hình thực thể liên kết – Gợi ý đáp án (1)

ER-Model-Exercises

Ý nghĩa của bài tập 1 là để các bạn hiểu rõ hơn về mô hình ER, cũng như tìm hiểu về các ứng dụng cơ bản trong cuộc sống hằng ngày. Khi chúng ta bắt đầu ý tưởng về một ứng dụng, không phải tất cả những thực thể hay thuộc tính mà chúng ta hình dung đến đều sẽ được sử dụng. Tuy nhiên, để ứng dụng không bị thiếu tính logic hay chức năng, khi bắt đầu, chúng ta cần liệt kê được càng nhiều thực thể liên quan càng tốt.

Lưu ý: Bài bên dưới chỉ mang tính chất gợi ý, không phải là lời giải tối ưu trong những bài toán này, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan khác.

Bài 1: Ứng dụng quản lý trường học

 • SINH_VIÊN
  • Họ tên
  • Năm sinh
  • Giới tính
 • KHOA
  • Tên khoa
  • Trưởng khoa
 • GIẢNG_VIÊN
  • Họ tên
  • Chuyên môn
 • LỚP
  • Mã lớp
  • Sĩ số
  • Giáo viên chủ nhiệm
 • MÔN_HỌC
  • Tên môn học
 • LỚP_HỌC
  • Mã lớp học
  • Mã lớp
  • Mã môn
  • Mã giảng viên
  • Sĩ số

Bài 2: Ứng dụng quản lý bệnh viện

 • BÁC_SĨ
  • Họ tên
  • Chuyên môn
 • BỆNH_NHÂN
  • Họ tên
  • Năm sinh
  • Giới tính
 • BỆNH
  • Tên
  • Triệu chứng
 • THUỐC
  • Tên thuốc
  • Đơn giá
 • ĐƠN_THUỐC
  • Tên thuốc
  • Số lượng
 • HÓA_ĐƠN
  • Loại hóa đơn
  • Thuế
  • Tổng chi phí
 • LỊCH_KHÁM
  • Ngày (giờ) khám
  • Bác sĩ
  • Bệnh nhân