Mô hình thực thể liên kết – Gợi ý đáp án

ER-Model-Exercises

Để giúp mọi người tự tin hơn về sơ đồ ER đã thực hiên, mình có đưa ra một số gợi ý về đáp án của các bài tập về mô hình thực thể liên kết, lưu ý là một bài toán có rất nhiều cách giải và không chắc cách của mình đang đề xuất là một cách tối ưu nhất.

Lưu ý: các bạn có thể click vào hình để xem được kích thước lớn hơn nha.