Mô hình thực thể liên kết – Bài tập (1)

ER-model
ER-model

Để hiểu rõ hơn về mô hình ER, chúng ta sẽ áp dụng nó vào các bài toán trong thực tế với các bài tập đơn giản:

Hãy liệt kê các thực thểthuộc tính của chúng trong:

  • Ứng dụng quản lý trường học
  • Ứng dụng quản lý bệnh viện
  • Ứng dụng tính lương nhân viên

Lưu ý: Bài tập với mục đích làm quen về các khái niệm cơ bản, các bạn có thể thực hiện liệt kê trên giấy hoặc sử dụng các phần mềm (Word, Draw.io…vv) thể hiện bài giải trên sơ đồ.