Dự án số 1: Xây dựng trang tin tức đơn giản

trang-blog-dau-tien

Khởi động với loạt bài xây dựng website với WordPress không cần code. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc xây dựng một trang tin tức đơn giản với theme miễn phí.

Giới thiệu

Như đã giới thiệu trong bài xây dựng website cho riêng bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một vài trang web để thuần thục hơn với việc quản trị website và có thể sử dụng WordPress phục vụ công việc của mình.

Dự án số 1 sẽ là một trang web tin tức. Hình ảnh và các bài đăng sẽ lấy từ nguồn internet. Mục đích chính của dự án này bao gồm:

  • Làm quen với thao tác cài đặt, cấu hình cơ bản.
  • Tùy chỉnh giao diện cơ bản.
  • Làm việc với các đối tượng cơ bản của WordPress như: theme, plugin, widget, menu…vv
  • Thao tác thuần thục với các đối tượng Post, Category và Tag.

Một vài lưu ý về trang tin tức đơn giản

Ở dự án này, chúng ta sẽ sử dụng theme SuperMag. Đây là một theme miễn phí  và khá tốt cho mục đích tạo trang tin tức.

Trong dự án này chúng ta sẽ sử dụng hoàn toàn các chức năng cơ bản của WordPress. Có thể cài thêm một số plugins. Hoàn toàn không viết thêm một dòng mã nào, dù là PHP hay CSS để can thiệp vào giao diện cũng như chức năng của trang web.

Cũng đã rất rất lâu rồi, mình mới sử dụng một trang theme miễn phí để tạo một trang web. Do đó, với SuperMag mình cũng không có nhiều kinh nghiệm. Và mình sẽ cho các bạn xem, khi bắt đầu với một theme mới hoàn toàn, chúng ta cần làm những gì.

Bố cục trang web

Mỗi trang web sẽ có một bố cục khác nhau. Mỗi phần trên một trang web cũng có thể được gọi bằng nhiều tên khác nhau. Tuy nhiên, đễ dễ dàng trong xuyên suốt các bài viết. Chúng ta sẽ tham khảo bố cục cơ bản và tên gọi các bộ phận tương ứng như hình bên dưới.

Bố cục cơ bản của một trang web
Bố cục cơ bản của một trang web