Đăng nhập trang quản trị

Hướng dẫn đăng nhập WordPress
Hướng dẫn đăng nhập WordPress

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phương thức đăng nhập WordPress. Kế đến là quản trị thông tin tài khoản của mình.

Đăng nhập WordPress

Để đăng nhập vào trang quản trị, chúng ta sẽ cần 3 thông tin:

  • Đường link đăng nhập
  • Username (tên đăng nhập)
  • Password (mật khẩu)

Với 2 thông tin username và password thường sẽ được lập trình viên cung cấp. Trong trường hợp password bị mất mà chúng ta quản trị hosting. Thì có thể khôi phục được password thông qua cPanel. Đường link trong trường hợp bình thường, chúng ta có thể suy ra chúng. WordPress cung cấp cho chúng ta một đường link đăng nhập mặc định. Nếu không sử dụng các plugin hay phương thức nào đó để thay đổi. Chúng ta có thể sử dụng cách sau để suy ra.

Đường link đăng nhập sẽ luôn gồm 2 phần: Tên miền + “/wp-login.php”. Đơn giản hơn, với trang web của mình có url đầy đủ là “https://hoadm.net”. Vậy đường dẫn đăng nhập của mình là “https://hoadm.net/wp-login.php”

Nếu bạn truy cập đúng, giao diện đăng nhập sẽ có dạng:

Form đăng nhập WordPress
Form đăng nhập WordPress

Quản trị thông tin tài khoản

Để điều chỉnh thông tin của tài khoản. Sau bước đầu đăng nhập, chúng ta sẽ truy cập vào thông tin tài khoản.

Quản trị tài khoản

Ở trang Profile này, thông thường chúng ta có 1 số thông tin cần quan tâm.

Admin Color Scheme

Có thể hiểu đơn giản, thông số này biểu thị các màu cơ bản trong trang quản trị. Bạn có thể thay đổi màu sắc trang Admin để phù hợp với thẩm mỹ hoặc phong thủy của bản thân.

Admin Color Scheme

Ngôn ngữ và tên hiển thị

Kéo xuống 1 chút xíu, chúng ta sẽ thấy các options để thay đổi ngôn ngữ và tên hiển thị.

Ngôn ngữ và tên hiển thị
Ngôn ngữ và tên hiển thị

Cập nhật password

Để cập nhật password, chúng ta cần kéo xuống cuối cùng. Bấm vào button ‘Generate Password’. Để tăng tính bảo mật, bạn nên để nguyên mật khẩu được tạo từ WordPress. Hoặc sử dụng chức năng random mật khẩu của mình tại pwd.7host.app. Còn nếu bạn tự tin vào mật khẩu của mình đủ tốt, bạn có thể sử dụng nó.

Cập nhật Password
Cập nhật Password

Lưu ý: Khi bạn thay đổi bất cứ thông tin nào. Bạn cần kéo xuống cuối cùng và click vào button ‘Update Profile’. Để hệ thống lưu lại những thay đổi của bạn.