Chuyên mục: CSS

cú pháp (syntax) SASS/SCSS.

Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với bài viết đầu tiên trong series SASS/SCSS của mình. Hôm...

SƠ LƯỢC VỀ SASS/SCSS

Bài viết này sẽ giới thiệu cho chúng ta về các khái niệm về css preprocessor nói chung, SASS/SCSS nói riêng và cách cài đặt, sử dụng trình compiler SASS và project của chúng ta.

Tải
CSS