cPanel – Reset mật khẩu WordPress

Reset mật khẩu WordPress
Reset mật khẩu WordPress

Trong quá trình sử dụng WordPress, đôi lúc chúng ta làm mất mật khẩu của mình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu phương pháp reset mật khẩu WordPress thông qua cPanel.

Lý do cần reset mật khẩu WordPress

Tại sao chúng ta cần reset mật khẩu và phải thông qua cPanel? Có một vài trường hợp, quản trị viên rất ít khi đăng nhập vào trang web. Một ngày nọ, khi bạn cần đăng nhập vào trang web thì chợt phát hiện. Mình không nhớ mật khẩu và cũng không lưu nó vào đâu đó!!!!

Nếu trang web của bạn có từ 2 quản trị viên trở lên, thì việc cấp lại mật khẩu thật dễ dàng. Tuy nhiên, nếu không có ai có quyền reset mật khẩu của bạn. Thì cũng không cần lo lắng, vì còn rất nhiều phương pháp khác.

Ý tưởng và nguyên lý

Khi quản trị hosting, chúng ta nắm tất cả các thông tin của trang web. Từ mã nguồn đến cơ sở dữ liệu của nó. Do đó, chúng ta có thể thực hiện bất kỳ thao tác nào chúng ta muốn. Kể cả với việc reset mật khẩu. Trước khi bắt đầu, chúng ta sẽ nói sơ qua nguyên lý lưu trữ mật khẩu của WordPress.

Đầu tiên, WordPress cũng tuân thủ nguyên tắc bảo mật cơ bản. Nó sẽ không lưu trữ mật khẩu của người dùng dưới dạng nguyên mẫu (plain text). Nghĩa là khi bạn nhập mật khẩu như p@ssw0rd. Bằng một phương pháp bất kỳ, hệ thống phải mã hóa mật khẩu này dưới một dạng khác rồi mới lưu vào CSDL. Mục đích chính của việc này là bảo vệ người dùng.

Kế đến, dựa vào tại liệu của WordPress cung cấp, chúng ta biết được họ sử dụng thuật toán MD5 để mã hóa mật khẩu.

Ý tưởng chính của chúng ta khi reset mật khẩu sẽ là:

  1. Đăng nhập vào cPanel sử dụng chức năng phpMyAdmin để quản trị cơ sở dữ liệu.
  2. Sử dụng tiện ích MD5 online để mã hóa mật khẩu
  3. Ghi đè mật khẩu vào cơ sở dữ liệu

Tiến hành reset mật khẩu

Bước 1: đăng nhập cPanel và truy cập khu vực quản trị cơ sở dữ liệu.

Đăng nhập cPanel - DATABASES
Đăng nhập cPanel – DATABASES

Bước 2: truy cập bảng dữ liệu users, nơi lưu trữ thông tin quản trị viên.

Tìm kiếm bảng Users
Tìm kiếm bảng Users

Double click vào bảng users để truy vấn thông tin trong bảng. Các bạn sẽ thấy thông tin các users và thuộc tính user_pass. Thông tin mật khẩu sẽ được lưu trữ trong cột dữ liệu này.

Truy cập bảng Users
Truy cập bảng Users

Bước 3: truy cập trang web md5.7host.app để sử dụng dịch vụ tạo mã MD5.

Tạo mã MD5
Tạo mã MD5

Sau khi nhập mật khẩu mới, chúng ta click vào button HASH. Kết quả hash sẽ được hiện ra. Các bạn có thể sử dụng button COPY để lưu lại thông tin mật khẩu.

Kết quả MD5 Hash
Kết quả MD5 Hash

Bước 4: quay trở lại tab phpMyAdmin và ghi đè dữ liệu. Các bạn paste kết quả ở bước 3 vào ô user_pass sau đó click ra phía bên ngoài. Hệ thống sẽ tự động cập nhật và lưu trữ thông tin mới.

Ghi đè mật khẩu
Ghi đè mật khẩu
Thông báo cật nhật thành công
Thông báo cật nhật thành công

Bước 5: Kiểm tra kết quả. Đăng nhập vào WordPress bằng mật khẩu mới.