cPanel – Hướng dẫn cấu hình PHP

PHP 7
PHP 7

Trong một số trường hợp, chúng ta cần cấu hình phiên bản PHP cũng như các modules đi kèm của ngôn ngữ này để trang web có thể hoạt động một cách ổn định. cPanel hỗ trợ chúng ta thay đổi các thông số này một cách rất dễ dàng.

Thay đổi phiên bản PHP

Cũng tương tự các ngôn ngữ lập trình khác. Ngôn ngữ PHP cũng liên tục được cập nhật và phát triển. Đa phần, chúng ta sẽ muốn sử dụng phiên bản mới nhất. Để trải nghiệm được những tính năng mới nhất và hiệu năng tốt nhất. Tuy nhiên, trong một số trường hợp. Mã nguồn của chúng ta chỉ phù hợp với một số phiên bản cụ thể. Trong những trường hợp đó, chúng ta cần điều chỉnh phiên bản của ngôn ngữ PHP.

"Bước

"Bước

Việc thay đổi PHP ảnh hưởng rất lớn đến trang web. Do đó, khi thay đổi, chúng ta cần kiểm thử lại trang web một cách kỹ lưỡng.

Bật/tắt các extensions

tensions là các gói mở rộng cho ngôn ngữ PHP. Khi xây dựng các máy chủ hosting. Để tối ưu một số yếu tố (tốc độ, bảo mật…vv). Các nhà cung cấp sẽ chỉ mở một số extensions cụ thể. Trong trường hợp cần mở/tắt các extensions, chúng ta cũng có thể tự thao thác.

"Bước

Bước 2: Kiểm tra danh sách các extensions
Bước 2: Kiểm tra danh sách các extensions

Sau khi kiểm tra danh sách các extensions. Các bạn có thể check để mở thêm hoặc uncheck để tắt bớt các extensions.

Các extensions cũng ảnh hưởng khá nhiều đến trang web. Chúng ta cũng cần kiểm tra trang web sau khi thay đổi.

Điều chỉnh các Options

PHP Options là các thông số cơ bản của PHP. Các thông số này không ảnh hưởng quá nhiều đến hoạt động của trang web. Tuy nhiên, trong một số trường hợp chúng cũng có đôi chút tác động.

Một số options chúng ta thường quan tâm như: upload_max_filesize, post_max_size, memory_limit và log_errors …vv Để thay đổi các thông số này, chúng ta thực hiện:

"Bước

Bước 2: Tùy chỉnh thông số
Bước 2: Tùy chỉnh thông số