relation-schema

Mô hình dữ liệu quan hệ – quan hệ cơ sở...

Cho $A_1, A_2, ..., A_n$ là các tên của các thuộc tính thuộc các miền $D_1, D_2,..., D_n$ theo thứ tự tương ứng. Lược đồ...
Tích Descartes

Mô hình dữ liệu quan hệ – quan hệ toán học

Quan hệ là một khái niệm toán học, nó được xây dựng dựa vào các khái niệm toán học là tập hợp, tập con,...
relational-data-structure

Mô hình dữ liệu quan hệ – cấu trúc dữ liệu...

Cấu trúc dữ liệu quan hệ (relational data structure) dùng để lưu trữ các quan hệ. Hệ quản trị CSDL quan hệ cho phép...
Mô hình dữ liệu quan hệ

Mô hình dữ liệu quan hệ

Mô hình dữ liệu quan hệ (relational data model) do E. F. Codd đề xuất lần đầu tiên vào năm 1970. Giới thiệu Sau khi Codd...

Gợi ý giải bài 6 – mô hình thực thể liên...

Gợi ý giải bài tập số 6 - vẽ sơ đồ mô hình thực thể liên kết (ER Model). Các bạn có thể xem...

Gợi ý giải bài 2 – mô hình thực thể liên...

Gợi ý giải bài tập số 2 - vẽ sơ đồ mô hình thực thể liên kết (ER Model). Các bạn có thể xem...
Bài tập mô hình thực thể kết hợp

Bài tập (có lời giải) mô hình thực thể liên kết

Mô hình thực thể kết hợp (ER Model) là một mô hình khá trừu tượng cho những người mới bắt đầu. Để các bạn...

Gợi ý giải bài 1 – mô hình thực thể liên...

Gợi ý giải bài tập số 1 - vẽ sơ đồ mô hình thực thể liên kết (ER Model). Các bạn có thể xem...

Gợi ý giải bài 4 – mô hình thực thể liên...

Gợi ý giải bài tập số 4 - vẽ sơ đồ mô hình thực thể liên kết (ER Model). Các bạn có thể xem...

Gợi ý giải bài 3 – mô hình thực thể liên...

Gợi ý giải bài tập số 3 - vẽ sơ đồ mô hình thực thể liên kết (ER Model). Các bạn có thể xem...

Gợi ý giải bài 5 – mô hình thực thể liên...

Gợi ý giải bài tập số 5 - vẽ sơ đồ mô hình thực thể liên kết (ER Model). Các bạn có thể xem...

Bài tập đại số quan hệ

Để hiểu rõ hơn về đại số quan hệ, chúng ta cần thực hành một số bài tập cơ bản sau: Bài tập 1 Cho một...

BÀI VIẾT MỚI

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Ho Chi Minh City
scattered clouds
31 ° C
31 °
31 °
66 %
6.2kmh
40 %
T3
31 °
T4
30 °
T5
31 °
T6
32 °
T7
33 °