Transaction

Transaction (giao tác) là đơn vị tương tác của hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS). Mỗi transaction bao gồm một hay nhiều...

Ràng buộc toàn vẹn

Ràng buộc toàn vẹn (Integrity Constraint - RBTV) là những quy định trong CSDL xuất phát từ thực tiễn hay từ các mô hình...
SQL View

Tổng quan về View

Trong SQL, View hay còn được biết đến với cái tên khung nhìn là kết quả của một câu lệnh SQL. View cũng chứa...
Stored Procedure - Output Parameters

Stored Procedure – Output Parameters

Khi làm việc với stored procedure, chúng ta sẽ chia nhỏ mỗi tác vụ thành một procedure. Một tác vụ đôi khi bao gồm...
Stored Procedure - Variables

Stored Procedure – Variables

Trong lập trình hàm, ngoài những biến do người dùng truyền vào dưới dạng các tham số đầu vào. Đôi khi chúng ta cũng...
Stored Procedure Parameters

Stored Procedure – Parameters

Cũng giống như lập trình thủ tục, hàm ở các ngôn ngữ lập trình. Parameters (tham số đầu vào) giúp cho các stored procedures...
SQL Server Stored Procedures

Các thao tác cơ bản với SQL Server Stored Procedures

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với stored procedures trong SQL Server. Bắt đầu bằng việc tạo mới, thực...
SQL Server Stored Procedures

Giới thiệu SQL Server Stored Procedures

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cơ bản về stored procedures. Bắt đầu với các thao tác cơ bản...

BÀI VIẾT MỚI

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Ho Chi Minh City
heavy intensity rain
27 ° C
27 °
27 °
74 %
3.1kmh
40 %
T4
27 °
T5
30 °
T6
31 °
T7
31 °
CN
28 °