Home Cơ Sở Dữ Liệu CSDL - Stored Procedures

CSDL - Stored Procedures

SQL Server stored procedures là một tập hợp các lệnh T-SQL để giải quyết một bài toán cụ thể. Các đối tượng stored procedures sẽ được lưu trữ tại máy chủ.

Xử lý ngoại lệ

Xử lý ngoại lệ trong T-SQL

Trong một vài trường hợp, logic của câu truy vấn sẽ bị sai lệch, ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. T-SQL cung cấp...
Cấu trúc điều khiển trong T-SQL

Cấu trúc điều khiển trong T-SQL

Tương tự các ngôn ngữ lập trình khác, SQL nói chung và T-SQL nói riêng cũng cung cấp cho chúng ta những cấu trúc...
Stored Procedure - Output Parameters

Stored Procedure – Output Parameters

Khi làm việc với stored procedure, chúng ta sẽ chia nhỏ mỗi tác vụ thành một procedure. Một tác vụ đôi khi bao gồm...
Stored Procedure - Variables

Stored Procedure – Variables

Trong lập trình hàm, ngoài những biến do người dùng truyền vào dưới dạng các tham số đầu vào. Đôi khi chúng ta cũng...
Stored Procedure Parameters

Stored Procedure – Parameters

Cũng giống như lập trình thủ tục, hàm ở các ngôn ngữ lập trình. Parameters (tham số đầu vào) giúp cho các stored procedures...
SQL Server Stored Procedures

Các thao tác cơ bản với SQL Server Stored Procedures

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với stored procedures trong SQL Server. Bắt đầu bằng việc tạo mới, thực...
SQL Server Stored Procedures

Giới thiệu SQL Server Stored Procedures

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cơ bản về stored procedures. Bắt đầu với các thao tác cơ bản...

BÀI VIẾT MỚI

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Ho Chi Minh City
scattered clouds
28 ° C
28 °
28 °
65 %
2.1kmh
40 %
T5
36 °
T6
36 °
T7
36 °
CN
37 °
T2
38 °