Home Cơ Sở Dữ Liệu CSDL - Cơ Bản

CSDL - Cơ Bản

Các kiến thức cơ bản trong môn Cơ Sở Dữ Liệu. Là cơ sở giúp chúng ta có cái nhìn tổng quát hơn, qua đó dễ dàng xây dựng những câu truy vấn dữ liệu.

Ràng buộc toàn vẹn

Ràng buộc toàn vẹn (Integrity Constraint - RBTV) là những quy định trong CSDL xuất phát từ thực tiễn hay từ các mô hình...

Xóa dữ liệu

Xóa dữ liệu là một công việc tương đối nguy hiểm. Do đó, chúng ta cần nắm rõ cú pháp và cần cẩn thận...
Cập nhật dữ liệu

Cập nhật dữ liệu

Cập nhật dữ liệu là một công việc có tần suất rất lớn khi chúng ta làm việc với các CSDL. Vì thế chúng...
Kết hợp dữ liệu của 2 câu truy vấn

Truy vấn dữ liệu – Kết hợp dữ liệu của hai...

Trong một vài trường hợp, chúng ta cần kết hợp dữ liệu của hai câu truy vấn lại. T-SQL hỗ trợ chúng ta các...
Câu truy vấn con

Truy vấn dữ liệu – Câu truy vấn con

Câu truy vấn con (Subquery) là một câu truy vấn nằm trong một mệnh đề của câu truy vấn khác. Subquery có thể lồng...
Liên kết nhiều bảng dữ liệu

Truy vấn dữ liệu – Liên kết nhiều bảng dữ liệu

Trong nhiều trường hợp, để rút trích được đầy đủ dữ liệu. Chúng ta cần liên kết nhiều bảng dữ liệu lại với nhau...

Truy vấn dữ liệu – Các phương thức tổng hợp

Các phương thức tổng hợp hỗ trợ chúng ta thực hiện các phép tính trên tập hợp. Aggregate Functions Trong một số trường hợp, chúng ta...
Sắp sếp kết quả trong câu truy vấn

Truy vấn dữ liệu – Sắp xếp

Trong thực tế, sau khi đã truy vấn dữ liệu cần thiết. Chúng ta cần sắp xếp dữ liệu trả về với nhiều mục...
Mệnh đề WHERE trong câu truy vấn

Truy vấn dữ liệu – Mệnh đề WHERE

Tiếp tục về loạt bài truy vấn dữ liệu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu mệnh đề thứ 3 trong câu...
Truy vấn dữ liệu - Câu truy vấn đơn giản

Truy vấn dữ liệu – Câu truy vấn đơn giản

Truy vấn dữ liệu là thao tác rút trích dữ liệu cần thiết từ Cơ Sở Dữ Liệu. Đây là thao tác quan trọng...
Nhập liệu trong SQL Server

Nhập liệu

Sau khi thiết kế CSDL, sử dụng T-SQL để định nghĩa CSDL, các bảng và RBTV của nó. Chúng ta sẽ tiến hành nhập...
Định nghĩa dữ liệu

Định nghĩa dữ liệu

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cú pháp định nghĩa dữ liệu. Nhờ nó chúng ta có thể tạo Cơ Sở...

BÀI VIẾT MỚI

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Ho Chi Minh City
scattered clouds
28 ° C
28 °
28 °
65 %
2.1kmh
40 %
T5
36 °
T6
36 °
T7
36 °
CN
37 °
T2
38 °