Bài tập mô hình thực thể liên kết mở rộng

Bài tập mô hình thực thể liên kết mở rộng (EER) giúp chúng ta hiểu rõ hơn nữa về mô hình này.

Bài tập 1

Một tổ chức từ thiện muốn quản lý nhân sự của mình. Mỗi nhân sự sẽ có các thuộc tính sau: số CMND, họ tên, địa chỉ và số điện thoại.

Nhân sự bao gồm 3 loại: cộng tác viên, nhân viên và người tài trợ. Mỗi nhân sự sẽ có một số thuộc tính đặc trưng:

  • Cộng tác viên: sẽ có thêm thuộc tính kỹ năng
  • Nhân viên: sẽ có thêm thuộc tính mức lương, ngày vào làm
  • Người tài trợ: không có thuộc tính gì khác

Mỗi người tài trợ sẽ ủng hộ một số vật phẩm. Mỗi vật phẩm bao gồm các thuộc tính: mã vật phẩm, ghi chú.

Giả sử, một người có thể đóng 2 vai trò trong tổ chức (ví dụ: nhân viên cũng có thể là người tài trợ).

Bài tập 2

Một ngân hàng có 3 loại tài khoản: tài khoản thường, tài khoản tín dụng và tài khoản vay. Mỗi loại tài khoản sẽ có các thuộc tính:

  • Tài khoản thường: Số tài khoản, ngày mở, số dư, phí thường niên
  • Tài khoản tiết kiệm: Số tài khoản, ngày mở, số dư, lãi suất
  • Tài khoản vay: Số tài khoản, ngày mở, nợ, lãi suất, ngày tất toán

Giả sử, một tài khoản chỉ có thể là 1 trong 3 loại trên.

Bài tập 3

Một công ty cho thuê xe xây dựng ứng dụng quản lý, công ty cho thuê 2 loại xe: ô tô và xe tải. Mỗi chiếc xe bao gồm các thuộc tính cơ bản: số đăng ký, hiệu xe, công suất.

Với ô tô, chúng ta cần lưu trữ thêm thuộc tính: loại xe, số chỗ ngồi. Với xe tải, chúng ta cần quan tâm đến thuộc tính: thể tích và trọng lượng tải tối đa.

Khi khách hàng đến thuê xe, chúng ta sẽ lưu trữ các thông tin: họ tên, địa chỉ, số điện thoại, thông tin bằng lái. Ngoài ra chúng ta cần lưu trữ thêm thông tin về giao dịch (thông tin về lượt thuê):  ngày thuê, ngày trả, đơn giá

Bài tập 4

Một phòng khám đa khoa muốn xây dựng một ứng dụng để quản lý bệnh nhân, bác sĩ, y tá…vv

Mỗi bệnh nhân đến khám sẽ được quản lý bởi 1 khoa. Mỗi khoa sẽ quản lý nhiều bệnh nhân. Tuy nhiên, một số bác sĩ cố vấn (các bác sĩ có thâm niên, kinh nghiệm nhiều) có thể quản lý một vài bệnh nhân của riêng họ (những bệnh nhân này sẽ không thuộc bất kì khoa nào của phòng khám). Thông tin bệnh nhân bao gồm họ tên, địa chỉ, mã số BHYT…v

Một y tá sẽ làm việc trong một khoa nào đó hoặc không thuộc về khoa nào (y tá làm công tác chuyên môn). Mỗi khoa sẽ có nhiều y tá làm việc, thông tin của khoa bao gồm mã khoa, tên khoa. Thông tin của y tá bao gồm mã nhân viên, họ tên.

Mỗi bệnh nhân chữa trị có thể phải thực hiện 1 hoặc nhiều ca phẫu thuật (cũng có bệnh nhân không cần thực hiện phẫu thuật). Thông tin của cuộc phẫu thuật bao gồm: loại, bệnh nhân, bác sĩ phẫu thuật, ngày, giờ, phòng phẫu thuật.

Trong mỗi ca phẫu thuật, chỉ bao gồm 1 bác sĩ thực hiện phẫu thuật, các bác sĩ khác có thể tham gia với vai trò phụ phá. Các bác sĩ cố vấn có thể tham gia chỉ đạo cuộc phẫu thuật. Thông tin của các bác sĩ bao gồm: họ tên, địa chỉ, số điện thoại. Các bác sĩ cố vấn có thêm thuộc tính chuyên môn.

Phòng phẫu thuật là nơi bác sĩ thực hiện các ca phẫu thuật, phòng phẫu thuật bao gồm mã phòng, các trang thiết bị trong phòng. Mỗi phòng phẫu thuật sẽ được giao cho một số y tá trực và quản lý.

Hãy vẽ mô hình EER cho phòng khám trên.

Bài tập 5

Một công ty sản xuất đồ gỗ gia dụng có 2 dạng khách hàng: khách hàng trong nước và khách hàng quốc tế. Một khách hàng có thể vừa là khách hàng trong nước và khách hàng quốc tế.

Công ty bao gồm 2 loại nhân viên chính là nhân viên và quản lý. Quản lý sẽ giám sát nhân viên thực hiện công việc.

Ngoài ra, công ty còn cần quản lý các nhà cung cấp, các nhà cung cấp này cung cấp nguyên liệu thô cho công ty. Các nhà cung cấp khi thực hiện đủ số lượng giao dịch sẽ trở thành nhà cung cấp chính thức, công ty sẽ ký các hợp đồng đảm bảo doanh số cho họ.