Bootstrap 4 - Grid System

Bootstrap 4 – Hệ thống lưới

Chúng ta đã tìm hiểu về hệ thống lưới và vai trò của nó trong thiết kế giao diện web. Framework Bootstrap có một...
thuộc tính background

Thuộc tính background

Trong CSS, thuộc tính background cho phép chúng ta trang trí nền cho một phần tử. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu những thuộc...
Bootstrap

Bootstrap

Bootstrap là một bộ công cụ mã nguồn mở để phát triển giao diện web một cách nhanh chóng. Nó bao gồm các đoạn...
ER-Model-Exercises

Mô hình thực thể liên kết – Gợi ý đáp án

Để giúp mọi người tự tin hơn về sơ đồ ER đã thực hiên, mình có đưa ra một số gợi ý về đáp...
ER-Model-Exercises

Mô hình thực thể liên kết – Bài tập

Để hiểu rõ hơn về mô hình thực thể liên kết, chúng ta hãy cùng nhau thực hiện một vài bài tập mô hình...
ER-model

Các cấu trúc của mô hình thực thể liên kết –...

Mối liên kết diễn tả sự kết hợp giữa một hay nhiều kiểu thực thể với nhau. Trong sơ đồ ER, mối liên kết...
ER-model

Các cấu trúc của mô hình thực thể liên kết –...

Mỗi thực thể có một số thuộc tính của nó. Một thuộc tính (attribute) là một đặc tính của kiểu thực thể mà chúng...
ER-model

Các cấu trúc của mô hình thực thể liên kết –...

Các cấu trúc chính của mô hình thực thể liên kết là thực thể, mối liên kết và thuộc tính. Trong bài viết này,...
ER-Model

Mô hình thực thể liên kết

Từ khi ra đời, mô hình thực thể liên kết (entity relationship - ER) đã trở thành cách tiếp cận chính thống của mô...

Tổng Hợp

DevTools

Devtools

Text Editors