Hooks

Hook là một thiết kế tuyệt vời để lập trình viên có thể tương tác, chỉnh sửa logic của một đoạn mã...

Post Types

Giới thiệu WordPress được ra đời vào năm 2003, mục tiêu ban đầu hướng đến của WordPress là trở...

cú pháp (syntax) SASS/SCSS.

Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với bài viết đầu tiên trong series SASS/SCSS của mình. Hôm...

cURL

cURL viết tắt của ‘Client URL’ là một công cụ dòng lệnh (command line tool) dùng để...

SƠ LƯỢC VỀ SASS/SCSS

Bài viết này sẽ giới thiệu cho chúng ta về các khái niệm về css preprocessor nói chung, SASS/SCSS nói riêng và cách cài đặt, sử dụng trình compiler SASS và project của chúng ta.

WordPress Taxonomy

Taxonomy, có lẽ khi làm việc với WordPress, các bạn đã một vài lần nghe nhắc đến khái niệm này...

Sơ Lược Về WordPress

Công cụ phát triển web WordPress là một phần mềm mã nguồn mở, được viết bằng PHP và MySQL. Có lẽ...

Tải