Bootstrap 4 - Grid System

Bootstrap 4 – Hệ thống lưới

Chúng ta đã tìm hiểu về hệ thống lưới và vai trò của nó trong thiết kế giao diện web. Framework Bootstrap có một...
thuộc tính background

Thuộc tính background

Trong CSS, thuộc tính background cho phép chúng ta trang trí nền cho một phần tử. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu những thuộc...
Bootstrap

Bootstrap

Bootstrap là một bộ công cụ mã nguồn mở để phát triển giao diện web một cách nhanh chóng. Nó bao gồm các đoạn...

Bài tập đại số quan hệ

Để hiểu rõ hơn về đại số quan hệ, chúng ta cần thực hành một số bài tập cơ bản sau: Bài tập 1 Cho một...

Đại số quan hệ

Đại số quan hệ (relational algebra) dùng phổ biến trong lý thuyết cơ sở dữ liệu quan hệ là một bộ các toán tử...

Bài tập mô hình thực thể liên kết mở rộng

Bài tập mô hình thực thể liên kết mở rộng (EER) giúp chúng ta hiểu rõ hơn nữa về mô hình này. Bài tập 1 Một...

Mô hình thực thể liên kết mở rộng

Mô hình thực thể liên kết mở rộng (EER – Enhanced Entity Relationship Model) mở rộng mô hình ER để giải quyết một số...
ER-Model-Exercises

Mô hình thực thể liên kết – Gợi ý đáp án...

Ý nghĩa của bài tập 1 là để các bạn hiểu rõ hơn về mô hình ER, cũng như tìm hiểu về các ứng...
ER-Model-Exercises

Mô hình thực thể liên kết – Bài tập (2)

Để hiểu rõ hơn về mô hình thực thể liên kết, chúng ta hãy cùng nhau thực hiện một vài bài tập mô hình...

Tổng Hợp