Without Code

Những thông tin cần biết trước khi bắt đầu

Trước khi bắt tay vào việc xây dựng một trang web dựa trên CMS WordPress, chúng ta cần biết qua một số thông tin để công việc có thể dễ dàng...
Xử lý ngoại lệ

Xử lý ngoại lệ trong T-SQL

Trong một vài trường hợp, logic của câu truy vấn sẽ bị sai lệch, ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. T-SQL cung cấp cho chúng ta một số câu lệnh...
Bắt đầu với CSS

Bắt đầu với CSS

Sau khi đã làm quen với HTML, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu làm việc với CSS. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu cách nhúng CSS vào...
Xây dựng bài báo cáo

Xây dựng một bài báo cáo

Trong quá trình học tập và làm việc, chắc chắn mỗi người chúng ta từng phải viết một bài báo cáo nào đó. Mặc dù là sinh viên CNTT hay những...
Cấu trúc điều khiển trong T-SQL

Cấu trúc điều khiển trong T-SQL

Tương tự các ngôn ngữ lập trình khác, SQL nói chung và T-SQL nói riêng cũng cung cấp cho chúng ta những cấu trúc điều khiển như rẽ nhánh, vòng lặp...vv BEGIN...
WordPress Post

Quản trị Post

Post là một đối tượng quan trọng hàng đầu trong một trang web WordPress. Để sử dụng Post hiệu quả, chúng ta hãy cùng tìm hiểu những thứ liên quan về...

Lập Trình Theme WordPress – Phần 8 – Xây Dựng 1 Widget

Các bạn có thể hình dung, Widget là một tiện ích nhỏ nhỏ, thường được đặt ở sidebar hoặc một số khu vực được chỉ định sẵn trong theme (Widget Area). Người...
Định dạng văn bản với CSS

CSS – Text Styling (phần 1)

Văn bản (text) là phương thức truyền tải thông tin chủ yếu trên trang web. Định dạng văn bản (text styling) là một nhiệm vụ quan trọng trong thiết kế web....
WordPress Page vs Post

Page và Post

Khi bắt đầu với WordPress, chúng ta sẽ gặp khó khăn với 2 khái niệm Page và Post. Để sử dụng WordPress tốt hơn, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về...

Ràng buộc toàn vẹn

Ràng buộc toàn vẹn (Integrity Constraint - RBTV) là những quy định trong CSDL xuất phát từ thực tiễn hay từ các mô hình dữ liệu, RBTV được đưa ra nhằm...

Một số khái niệm, thuật ngữ trong CSDL

Một số khái niệm, thuật ngữ trong môn Cơ Sở Dữ Liệu nói chung và hệ quản trị CSDL SQL Server nói riêng. Độ ưu tiên của các toán tử (Operator...
Định nghĩa dữ liệu

Định nghĩa dữ liệu

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cú pháp định nghĩa dữ liệu. Nhờ nó chúng ta có thể tạo Cơ Sở Dữ Liệu, bảng dữ liệu cũng như...

Gợi ý giải bài 5 – mô hình thực thể liên kết

Gợi ý giải bài tập số 5 - vẽ sơ đồ mô hình thực thể liên kết (ER Model). Các bạn có thể xem qua gợi ý để tự thực hiện,...
SQL Server Stored Procedures

Giới thiệu SQL Server Stored Procedures

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cơ bản về stored procedures. Bắt đầu với các thao tác cơ bản như khởi tạo, thực thi, chỉnh sửa...
Học SQL

Để học SQL dễ hơn

Một vài mẹo nhỏ, giúp các bạn bắt đầu học SQL nói chung và làm việc với ngôn ngữ T-SQL dễ dàng hơn. Chúng ta có thể hiểu sâu hơn về...
WordPress Users

Users

WordPress xây dựng sẵn cho chúng ta một đối tượng Users để quản trị tất cả người dùng, bao gồm cả quản trị viên và những khách hàng dùng sử dụng...

Rule CSS Cơ Bản

Để làm chủ được CSS, trước hết chúng ta cần hiểu được cấu trúc của một rule CSS. Tiếp đến là sử dụng thuần thục selector. Cấu trúc một rule CSS cơ...
Trên tay bo mạch Raspberry Pi

Trên tay một vài bo mạch Raspberry Pi

Hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn các vài bo mạch Raspberry Pi mình đã và đang sở hữu. Raspberry Pi là các bo mạch mà mình thường sử...