Bắt đầu với CSS

Bắt đầu với CSS

Sau khi đã làm quen với HTML, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu làm việc với CSS. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu cách nhúng CSS vào...
DevTools

Devtools

DevTools là một bộ công cụ phát triển web được tích hợp trực tiếp vào các trình duyệt web. DevTools cung cấp cho bạn tất cả những thông tin cần thiết...
Bắt đầu với ngôn ngữ HTML

Bắt đầu với HTML

Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu những khái niệm cơ bản của ngôn ngữ HTML. Cấu trúc một tài liệu HTML cũng như cấu trúc một phần tử...
ER-model

Các cấu trúc của mô hình thực thể liên kết – Thực thể

Các cấu trúc chính của mô hình thực thể liên kết là thực thể, mối liên kết và thuộc tính. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về thực...
Bài tập mô hình thực thể kết hợp

Bài tập (có lời giải) mô hình thực thể liên kết

Mô hình thực thể kết hợp (ER Model) là một mô hình khá trừu tượng cho những người mới bắt đầu. Để các bạn dễ dàng làm quen hơn, trong bài...
lời giải bài tập chuẩn hóa CSDL

Gợi ý giải bài 6 – chuẩn hóa dữ liệu

Bài tập này là bài tập nâng cao trong chuyên mục chuẩn hóa dữ liệu, đòi hỏi chúng ta kết hợp các kiến thức và kỹ năng trong các bài tập...
Phụ thuộc hàm

Chuẩn hóa dữ liệu – phụ thuộc hàm

Phụ thuộc hàm (functional dependency) mô tả mối liên hệ giữa các thuộc tính và là một trong các khái niệm chính được sử dụng trong quá trình chuẩn hóa. Dựa...
Hướng dẫn đăng nhập WordPress

Đăng nhập trang quản trị

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phương thức đăng nhập WordPress. Kế đến là quản trị thông tin tài khoản của mình. Đăng nhập WordPress Để đăng nhập...
lời giải bài tập chuẩn hóa CSDL

Gợi ý giải bài 4 – chuẩn hóa dữ liệu

Dạng bài tập dựa vào các bộ của quan hệ, khái niệm phụ thuộc hàm để chứng minh các phụ thuộc hàm thỏa mãn bởi quan hệ đã cho. Đề bài Cho quan...
Tổng quan xác suất thống kê

Tổng quan Xác suất thống kê

Tương tự với toán rời rạc, xác suất thống kê là một môn toán không thể thiếu trong lĩnh vực CNTT, đặc biệt trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo...
Google Fonts

Sử dụng google fonts

Trong bài viết text styling, chúng ta đã hiểu được tầm quan trọng của việc định dạng văn bản. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Google Fonts....

Đại số quan hệ

Đại số quan hệ (relational algebra) dùng phổ biến trong lý thuyết cơ sở dữ liệu quan hệ là một bộ các toán tử và các quy tắc tương ứng có...
Cascading Style Sheets

Cascading Style Sheets

CSS (Cascading Style Sheets) cũng tương tự như HTML. Nó không phải là một ngôn ngữ lập trình và cũng không phải là một ngôn ngữ đánh dấu văn bản. CSS...
Without Code

Những thông tin cần biết trước khi bắt đầu

Trước khi bắt tay vào việc xây dựng một trang web dựa trên CMS WordPress, chúng ta cần biết qua một số thông tin để công việc có thể dễ dàng...
WordPress Editors

WordPress Editors

WordPress Editors là các công cụ hỗ trợ quản trị viên soạn thảo nội dung, xây dựng giao diện cho trang web thông qua các đối tượng page, post, category...vv WordPress Editors Đầu...
reverse-a-string

Đảo ngược chuỗi trong ngoặc – reverseInParentheses

Đảo ngược chuỗi là một bài toán cơ bản mà tất cả chúng ta đã từng làm qua khi học lập trình, hôm nay chúng ta sẽ nâng cấp bài toán...
Kết hợp dữ liệu của 2 câu truy vấn

Truy vấn dữ liệu – Kết hợp dữ liệu của hai câu truy vấn

Trong một vài trường hợp, chúng ta cần kết hợp dữ liệu của hai câu truy vấn lại. T-SQL hỗ trợ chúng ta các toán tử trên tập hợp UNION, EXCEPT...
ER-model

Mô hình thực thể liên kết – Bài tập (1)

Để hiểu rõ hơn về mô hình ER, chúng ta sẽ áp dụng nó vào các bài toán trong thực tế với các bài tập đơn giản: Hãy liệt kê các thực...