Bắt đầu với ngôn ngữ HTML

Bắt đầu với HTML

Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu những khái niệm cơ bản của ngôn ngữ HTML. Cấu trúc một tài liệu HTML cũng như cấu trúc một phần tử...
quản trị WordPress

Tổng quan giao diện quản trị

WordPress là CMS có giao diện quản trị đẹp và dễ sử dụng nhất. Tuy nhiên, với tương đối nhiều chức năng cơ bản. Những người mới bắt đầu sẽ có...
SQL Server Stored Procedures

Các thao tác cơ bản với SQL Server Stored Procedures

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với stored procedures trong SQL Server. Bắt đầu bằng việc tạo mới, thực thi, cập nhật và xóa một stored...

File HTML đầu tiên

Sau khi đã có những khái niệm cơ bản về ngôn ngữ HTML. Hôm nay, chúng ta sẽ kết hợp các phần tử HTML trong một file HTML hoàn chỉnh. File HTML...
relation-keys

Mô hình dữ liệu quan hệ – khóa và các đặc tính của quan...

Khóa quan hệ giúp cho chúng ta xác định được duy nhất một bộ trong một quan hệ dựa vào các giá trị của các thuộc tính của quan hệ này. Khóa...

Truy vấn dữ liệu – Các phương thức tổng hợp

Các phương thức tổng hợp hỗ trợ chúng ta thực hiện các phép tính trên tập hợp. Aggregate Functions Trong một số trường hợp, chúng ta không cần liệt kê dữ liệu. Thay...

Ràng buộc toàn vẹn

Ràng buộc toàn vẹn (Integrity Constraint - RBTV) là những quy định trong CSDL xuất phát từ thực tiễn hay từ các mô hình dữ liệu, RBTV được đưa ra nhằm...
Các dạng chuẩn

Chuẩn hóa dữ liệu – các dạng chuẩn

Chuẩn hóa thường được thực hiện qua nhiều bước, mỗi bước tương ứng với một dạng chuẩn (normal form). Trong quá trình chuẩn hóa, các quan hệ sẽ ở các dạng...
Đáp án bài tập CSDL

Đáp án bài tập CSDL

Bài viết này cập nhật các đáp án bài tập Cơ Sở Dữ Liệu. Lưu ý, việc sử dụng bài giải sẽ là con dao 2 lưỡi. Chúng ta cần cân...
Tham chiếu

Xây dựng một bài báo cáo – Tham chiếu

Tham chiếu là một yếu tố vô cùng quan trọng trong bài báo cáo. Tham chiếu giúp cho các khái niệm, số liệu trong bài báo cáo trở nên đáng tin...
Mô hình dữ liệu quan hệ

Mô hình dữ liệu quan hệ

Mô hình dữ liệu quan hệ (relational data model) do E. F. Codd đề xuất lần đầu tiên vào năm 1970. Giới thiệu Sau khi Codd đề xuất mô hình dữ liệu quan...

Gợi ý giải bài 1 – mô hình thực thể liên kết

Gợi ý giải bài tập số 1 - vẽ sơ đồ mô hình thực thể liên kết (ER Model). Các bạn có thể xem qua gợi ý để tự thực hiện,...
Sắp sếp kết quả trong câu truy vấn

Truy vấn dữ liệu – Sắp xếp

Trong thực tế, sau khi đã truy vấn dữ liệu cần thiết. Chúng ta cần sắp xếp dữ liệu trả về với nhiều mục đích. Có thể đơn giản chỉ là...
Python 3 installation & setup guide

Hướng dẫn cài đặt Python

Để việc tìm hiểu và làm việc với ngôn ngữ Python trở nên dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ bắt đầu với việc cài đặt Python 3.x trên máy tính của...

Xây dựng website WordPress cho riêng bạn

Chưa bao giờ, việc sở hữu một trang web lại dễ dàng như hiện nay. Chúng ta hãy cùng xây dựng website WordPress cho riêng mình nào. Xây dựng website không cần...
WordPress-Theme

WordPress Theme

Theme WordPress là một tập hợp có cấu trúc các files PHP, HTML, CSS và JavaScript. Nhiệm vụ chính của theme là xây dựng giao diện và chức năng chính của...
Cài đặt SQL Server

Cài đặt môi trường học SQL Server

Để bắt đầu tìm hiểu về SQL Server. Trước tiên chúng ta sẽ phải cài đặt môi trường làm việc với SQL Server. Đối với chúng ta, là những người học...
reverse-a-string

Đảo ngược chuỗi trong ngoặc – reverseInParentheses

Đảo ngược chuỗi là một bài toán cơ bản mà tất cả chúng ta đã từng làm qua khi học lập trình, hôm nay chúng ta sẽ nâng cấp bài toán...