Gợi ý giải bài 5 – mô hình thực thể liên kết

Gợi ý giải bài tập số 5 - vẽ sơ đồ mô hình thực thể liên kết (ER Model). Các bạn có thể xem qua gợi ý để tự thực hiện,...
Xây dựng bài báo cáo

Xây dựng một bài báo cáo

Trong quá trình học tập và làm việc, chắc chắn mỗi người chúng ta từng phải viết một bài báo cáo nào đó. Mặc dù là sinh viên CNTT hay những...
ER-Model

Mô hình thực thể liên kết

Từ khi ra đời, mô hình thực thể liên kết (entity relationship - ER) đã trở thành cách tiếp cận chính thống của mô hình dữ liệu ở mức ý niệm. Tổng...
The CSS Box Model

CSS Box Model

Về cơ bản CSS Box Model là cái hộp bao quanh phần tử HTML  của chúng ta. Nó bao gồm margin, border, padding và content. Có thể xem, việc thiết kế...
Câu truy vấn con

Truy vấn dữ liệu – Câu truy vấn con

Câu truy vấn con (Subquery) là một câu truy vấn nằm trong một mệnh đề của câu truy vấn khác. Subquery có thể lồng trong một câu truy vấn SELECT, INSERT,...
Định dạng văn bản với CSS

CSS – Text Styling (phần 1)

Văn bản (text) là phương thức truyền tải thông tin chủ yếu trên trang web. Định dạng văn bản (text styling) là một nhiệm vụ quan trọng trong thiết kế web....
ER-model

Các cấu trúc của mô hình thực thể liên kết – Thuộc tính

Mỗi thực thể có một số thuộc tính của nó. Một thuộc tính (attribute) là một đặc tính của kiểu thực thể mà chúng ta cần quan tâm đến nó trong...
ER-model

Mô hình thực thể liên kết – Bài tập (1)

Để hiểu rõ hơn về mô hình ER, chúng ta sẽ áp dụng nó vào các bài toán trong thực tế với các bài tập đơn giản: Hãy liệt kê các thực...
lời giải bài tập chuẩn hóa CSDL

Gợi ý giải bài 2 – chuẩn hóa dữ liệu

Bài 2 là dạng bài tập tìm kiếm tất cả các khóa của một lược đồ quan hệ. Bài toán cho lược đồ quan hệ, các thuộc tính và các phụ...
relational-data-structure

Mô hình dữ liệu quan hệ – cấu trúc dữ liệu quan hệ

Cấu trúc dữ liệu quan hệ (relational data structure) dùng để lưu trữ các quan hệ. Hệ quản trị CSDL quan hệ cho phép người dùng nhìn thấy CSDL dưới dạng...

Xóa dữ liệu

Xóa dữ liệu là một công việc tương đối nguy hiểm. Do đó, chúng ta cần nắm rõ cú pháp và cần cẩn thận khi thực thi các câu lệnh này. Cú...
Stored Procedure - Variables

Stored Procedure – Variables

Trong lập trình hàm, ngoài những biến do người dùng truyền vào dưới dạng các tham số đầu vào. Đôi khi chúng ta cũng cần đến những biến cục bộ. Trong...

Bài tập đại số quan hệ

Để hiểu rõ hơn về đại số quan hệ, chúng ta cần thực hành một số bài tập cơ bản sau: Bài tập 1 Cho một qua hệ "ĐIỂM" với mỗi dòng (row/records)...
SQL Triggers

Triggers

Trigger là một stored procedure đặc biệt, trigger thường được dùng để kiểm tra ràng buộc trên nhiều bảng dữ liệu hoặc nhiều dòng dữ liệu trên cùng 1 bảng. Thao tác...
Siêu liên kết trong ngôn ngữ HTML

Siêu Liên Kết

Siêu liên kết là một chức năng quan trọng bậc nhất của ngôn ngữ HTML. Nếu các tìm hiểu về lịch sử thì có thể nhận thấy: "siêu liên kết" là...
WordPress Post

Quản trị Post

Post là một đối tượng quan trọng hàng đầu trong một trang web WordPress. Để sử dụng Post hiệu quả, chúng ta hãy cùng tìm hiểu những thứ liên quan về...
Codesignal

Nâng cao kỹ năng lập trình với Codesignal

Codesignal là một nền tảng tuyệt vời để các bạn lập trình viên nâng cao kỹ năng lập trình. Từ việc nâng cao tư duy lập trình đến sự thuần thục...
lời giải bài tập chuẩn hóa CSDL

Gợi ý giải bài 6 – chuẩn hóa dữ liệu

Bài tập này là bài tập nâng cao trong chuyên mục chuẩn hóa dữ liệu, đòi hỏi chúng ta kết hợp các kiến thức và kỹ năng trong các bài tập...